| Autor: redakcja1

Większe zasiewy buraków i produkcja cukru w 2017 r.

W sezonie cukrowniczym 2017/2018 wystąpią duże zmiany regulacji rynku cukru w UE. Likwidacji ulegną kwoty produkcji oraz minimalna cena skupu buraków cukrowych wynosząca 26,29 EUR/t.

Większe zasiewy buraków i produkcja cukru w 2017 r.

Rynek cukru w 2017 r.

Koncerny cukrownicze prowadzą kontraktację surowca na sezon 2017/2018. Dobra koniunktura na rynku globalnym oraz wysokie ceny w kraju wskazują, że 2017 r. areał zasiewów buraków cukrowych może zwiększyć się o 5% do 210 tys. ha. Jeśli technologiczny plon cukru wyniesie ok. 10 ton/ha, to produkcja cukru może osiągnąć 2,1 mln ton.
 
W sezonie cukrowniczym 2016/2017 obszar zasiewów buraków cukrowych według wstępnych szacunków GUS wyniósł 205 tys. ha. Przeciętny plon osiągnął wynik 62,6 ton/ha, a zbiory - 13 mln ton. Jak wynika z danych Stowarzyszenia Techników Cukrowników (STC) powierzchnia uprawy wyniosła 203 tys. ha, średni plon 66,5 ton/ha, a zbiory 13,5 mln ton.
 
Jak podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, kampania cukrownicza trwała 112 dób względem 81 dób przed rokiem. Według danych GUS w okresie od września 2016 r. do stycznia 2017 r. produkcja cukru wyniosła 2010,7 tys. ton i była o 48% wyższa niż w porównywalnym okresie 2015/2016. Zdaniem STC produkcja wyniosła 2084 tys. ton i była o 42% większa niż w kampanii 2015/2016.
 
Przeciętny kurs euro do wyliczania minimalnej ceny skupu będącej w granicy 26,29 EUR/t wynosił w tym czasie 4,3207 zł względem 4,2176 zł przed rokiem. W wyniku minimalna cena skupu wynosiła 113,59 zł/t i była o 2,4% większa niż w kampanii 2015//2016. Jak wynika z danych GUS przeciętna cena skupu buraków cukrowych w 2016 r. wyniosła 117,8 zł/t i była 1,3% mniejsza niż przed rokiem.
 
Spadek cen skupu była efektem dużej podaży buraków cukrowych do produkcji cukru pozakwotowego, które były kontraktowane i skupowane po niskich cenach. Według projektu rozporządzenia MRiRW w odniesieniu stawek płatności związanych z produkcją za 2016 r. płatność do areału uprawy buraków cukrowych powinna wynieść 1952,25 zł/ha względem 2138,45 zł/ha.
 


Tagi:
źródło: