| Autor: redakcja1

Kontraktacja buraków po zniesieniu kwot cukrowych

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2016/1166 (L 193/17) odnoszące się do warunków zakupu buraków cukrowych po zniesieniu kwotowania produkcji cukru i izoglukozy w UE – podaje FAPA/FAMMU.

Kontraktacja buraków po zniesieniu kwot cukrowych
Po 1 października 2017 roku przestanie obowiązywać nie tylko kwotowanie produkcji, ale i cena minimalna na buraki cukrowe. Pozostanie za to obowiązek kontraktacji.

W związku z tym, KE szacuje, że ceny mają być mniejsze od aktualnych, powinno wprowadzić się dodatkowy mechanizm pozwalający na podział wartości, tj. zysków i strat między plantatorami a producentami, który umożliwiałby renegocjacje warunków, np. w przypadku obniżki cen.

Dlatego też w punkcie XI załącznika X do rozporządzenia 1308/2013 dodaje się punkt 5, który pozwala na przyjęcie klauzuli odnośnie podziału wartości między plantatorem a producentem. Klauzula nie jest obligatoryjna.


Tagi:
źródło: