| Autor: redakcja6

10 lipca rusza nabór wniosków z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka przez producenta mleka, będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

10 lipca rusza nabór wniosków z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka
Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka.
 
Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.
 
Warunkiem udzielenia pomocy będzie posiadanie przez producenta mleka, w dniu składania wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich, sprzedanie w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg mleka oraz sprzedanie w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. mleka podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż ilość mleka sprzedana w analogicznym okresie roku ubiegłego, i nie mniej niż 1000 kg mleka.


Tagi:
źródło: