| Autor: redakcja1

2017 r. sprzyjał producentom wołowiny w Polsce

Jak wynika z danych Eurostatu, wartość nieprzetworzonej wołowiny wyeksportowanej z Polski w 2017 r. wyniosła prawie 1,4 mld Euro, czyli była o ponad 20% większa niż 2016 r. 86% tego mięsa trafiło na rynek unijny. Wzrost sprzedaży wołowiny poza granice Unii Europejskiej wyniósł 21%, a w obrębie Wspólnoty 19%.

2017 r. sprzyjał producentom wołowiny w Polsce
W minionym roku pozytywne zmiany widoczne były także po stronie konsumpcji wewnętrznej. Zdaniem IERGŻ w 2017 r. spożycie mięsa wołowego na mieszkańca zwiększyło się z 2,1 do 2,7 kg. Niemniej Polska w zakresie konsumpcji wołowiny zostaje daleko w tyle za średnią unijną wynoszącą 11 kilogramów spożywanej wołowiny na mieszkańca rocznie. Jest zatem potencjał do zwiększenia się konsumpcji tego gatunku mięsa w Polsce.
 
Wzrost eksportu ma istotny wpływ na poziom cen. Według danych MRiRW w pierwszej połowie marca cena za 1 kg żywca wołowego wyniosła 6,86 zł i była na poziomie podobnym do ceny z lutego. Jednocześnie była większa o 13% w odniesieniu do ubiegłego roku i o 8% względem roku 2016. Warto zwrócić uwagę na dużo większą stabilność cen mięsa wołowego niż w przypadku wieprzowiny. Między najmniejszą a najwyższą ceną w latach 2016-2018 było tylko 14% różnicy. Dla porównaniu w przypadku wieprzowiny różnica wyniosła 27%. Wysoki poziom cen oraz ich stabilność są czynnikami zachęcającymi krajowych producentów do zwiększania produkcji.
 
Podstawowym towarem eksportowym jest świeża i schłodzona wołowina. Eksport wołowiny tego typu w 2017 r. był o 13% większy niż w 2016 r. Najważniejszym importerem pozostały Włochy, z 8-proc. wzrostem. Następnymi istotnymi krajami były Niemcy, Holandia, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania i Izrael. Krajem do którego wywóz świeżej wołowiny zwiększył się najbardziej były Niemcy z 13-proc. zwyżką eksportu wobec poprzedniego roku.
 
Wysyłka żywych zwierząt w ujęciu wartościowym zmalała o 18% w ujęciu roku. W 2017 r. w przeliczeniu na wywożone sztuki, Włochy, z uwagi na spadek importu przestały być największym odbiorcą żywych zwierząt z Polski, a ich miejsce zajęła Hiszpania z zakupem na poziomie 19844 sztuk, tj. wzrost o 23% w relacji rocznej. W sprzedaży do Hiszpanii przeważały młode zwierzęta o wadze do 80 kg.
 
W dalszym ciągu nie ma pewności co do przyszłości proponowanej ustawy odnośnie wprowadzenia zakazu uboju rytualnego. Dokument ten został skierowany do dalszych prac. Wprowadzenie tej ustawy będzie istotną barierą dla rosnącego eksportu polskiej wołowiny, co może mocno wpłynąć na spadek poziomu popytu importowego i obniżkę cen żywca.


Tagi:
źródło: