| Autor: mikolaj

Brazylijski rynek szerzej otwarty na polskie mleko

Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał informację Stałego Przedstawicielstwa Federacyjnej Republiki Brazylii przy Unii Europejskiej o pozytywnym zakończeniu procesu uznawania przez brazylijskie służby weterynaryjne równoważności polskiego systemu nadzoru weterynaryjnego nad produkcją mleka i produktów mleczarskich.

Brazylijski rynek szerzej otwarty na polskie mleko

Aktualnie GIW oczekuje oficjalnego pisma władz brazylijskich w tej sprawie określającego szczegóły procedury.

Pozytywna finalizacja rozpoczętych w 2008 r. działań, w ramach których odbyły się m. in. dwie wizyty kontrolne inspektorów brazylijskich w Polsce – w 2010 r. i 2013 r., była możliwa dzięki długoletnim staraniom Głównego Inspektoratu Weterynarii prowadzonym w ścisłej współpracy z polską placówką dyplomatyczną w Brazylii oraz związkami branżowymi sektora mleczarskiego. Uznanie równoważności polskiego systemu nadzoru weterynaryjnego nad produkcją mleka i produktów mlecznych przez władze brazylijskie umożliwi zatwierdzanie nowych zakładów do eksportu do Brazylii na zasadzie pre-listingu.


W chwili obecnej uprawnienia eksportowe na rynek brazylijski posiada 14 polskich zakładów sektora mleczarskiego.Tagi:
źródło: