| Autor: redakcja3

Ceny bydła na targowiskach (02.02.2018)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 26.01-02.02.2018 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny młodego bydła, cieląt oraz krów wybrakowanych.

Ceny bydła na targowiskach (02.02.2018)
Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych
Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
02.02.2018
26.01.2018
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
13,14
12,17
8,0
Szacunkowa podaż w szt.
125
58
115,5
Szacunkowa sprzedaż w szt.
102
53
92,5
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,98
6,80
2,6
Szacunkowa podaż w szt.
179
14
1178,6
Szacunkowa sprzedaż w szt.
160
11
1354,5
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,65
3,80
22,4
Szacunkowa podaż w szt.
210
80
162,5
Szacunkowa sprzedaż w szt.
169
48
252,1
 
Ceny bydła na targowiskach
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 3,80 zł/kg, wzrosły do kwoty 4,65 zł/kg. Przez tydzień zwyżce uległa podaż omawianego rodzaju bydła o 162,5% do 210 szt. Podobnie jest w przypadku sprzedaży, która wzrosła  o 252,1% do 169 szt.
 
W okresie od 26 stycznia do 2 lutego 2018 roku zwiększyły się notowania bydła w transakcjach targowych. 2,6% zwyżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, które wzrosły do 6,98 zł/kg. Również wieksza była podaż omawianego rodzaju bydła o 1178,6% do 179 szt. i sprzedaż o 1354,5% do 160 szt.
 
W omawianym tygodniu wzrosły o 8,0%, stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 13,14 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,17 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano wzwyżkę z 58 szt. do 125 szt., co w skali tygodnia oznacza wzrost o 115,5%. Równocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 49 szt. z 53 szt. do 102 szt. W ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 92,5%.
 


Tagi:
źródło: