| Autor: redakcja3

Ceny bydła na targowiskach (04.05.2018)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 20.04-04.05.2018 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny cieląt, młodego bydła opasowego oraz ceny krów wybrakowanych.

Ceny bydła na targowiskach (04.05.2018)
Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych
Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
04.05.2018
20.04.2018
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
13,67
13,50
1,3
Szacunkowa podaż w szt.
323
150
115,3
Szacunkowa sprzedaż w szt.
305
141
116,3
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
7,26
7,25
0,1
Szacunkowa podaż w szt.
320
165
93,9
Szacunkowa sprzedaż w szt.
304
157
93,6
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
5,17
5,15
0,4
Szacunkowa podaż w szt.
320
160
100,0
Szacunkowa sprzedaż w szt.
300
152
97,4
 
Ceny bydła na targowiskach
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce notowania krów wybrakowanych za które średnio płacono 5,15 zł/kg, wzrosły do 5,17 zł/kg. Przez tydzień wzrosła podaż omawianego rodzaju bydła ze 160 szt. do 320 szt. Podobnie jest w przypadku sprzedaży, która zwiększyła się ze 152 szt. do 300 szt.
 
W okresie od 20 kwietnia do 4 maja 2018 roku wzrosła cena młodego bydła opasowego w transakcjach targowych, a więc z kwoty 7,25 zł/kg z poprzedniego tygodnia cena zwiększyła się do 7,26 zł/kg. Jednocześnie większa była podaż omawianego rodzaju bydła o 93,9% do 320 szt. i sprzedaż o 93,6% do 304 szt.
 
W omawianym tygodniu zwiększyły o 1,3%, stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 13,67 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 13,50 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano zwyżkę ze 150 szt. do 323 szt., co w skali tygodnia oznacza wzrost o 115,3%. Równocześnie w analizowanym czasie wzrosła sprzedaż cieląt o 164 szt. ze 141 szt. do 305 szt. W ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 116,3%.


Tagi:
źródło: