| Autor: redakcja6

Ceny bydła na targowiskach. Cena cieląt spadła o prawie 10% (05.05.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 28.04-05.05.2017 r. w transakcjach targowiskowych spadły ceny cieląt i młodego bydła opasowego.

Ceny bydła na targowiskach. Cena cieląt spadła o prawie 10% (05.05.2017)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji

Tydzień

Zmiana

5.05.2017

28.04.2017

Tygodniowa w %

Cielęta 60 – 100 kg

Cena w zł/kg

11,33

12,54

-9,6

Szacunkowa podaż w szt.

104

181

-42,5

Szacunkowa sprzedaż w szt.

82

147

-44,2

Młode bydło opasowe

Cena w zł/kg

6,68

6,72

-0,6

Szacunkowa podaż w szt.

186

198

-6,1

Szacunkowa sprzedaż w szt.

158

166

-4,8

Krowy wybrakowane

Cena w zł/kg

4,43

4,42

0,2

Szacunkowa podaż w szt.

290

373

-22,3

Szacunkowa sprzedaż w szt.

248

294

-15,6

Ceny bydła na targowiskach

W okresie od 28 kwietnia do 5 maja 2017 roku spadły notowania bydła w transakcjach targowych. Niewielki wzrost (0,2%) odnotowano jedynie w obrębie średnich cen krów wybrakowanych, które wzrosły do 4,43 zł/kg. Z kolei zasoby liczone w szt. zmniejszyły się o 22,3%, czyli o 83 szt. W przypadku handlu zaobserwowano spadek o 15,6%, tj. o 46 szt.

 

W omawianym tygodniu spadły też o 9,6%, czyli 1,21 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,54 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano spadek z 181 szt. do 104 szt., co w skali tygodnia oznacza zniżkę o 42,5%. Jednocześnie w analizowanym czasie zmniejszyła się sprzedaż cieląt o 65 szt. z 147 szt. do 82 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 44,2%.

 

Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce spadły notowania młodego bydła opasowego, za które średnio płacono 6,68 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to 0,6% zwyżka. Przez tydzień zniżce uległa też podaż omawianego rodzaju bydła o 6,1% do 186 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to mniej o 4,8% do 158 szt.Tagi:
źródło: