| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (10.03.2016)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 3-10.03.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny krów wybrakowanych, cieląt i młodego bydła.

Ceny bydła na targowiskach (10.03.2016)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
10.03.2017
3.03.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,25
12,29
-0,3
Szacunkowa podaż w szt.
173
174
-0,6
Szacunkowa sprzedaż w szt.
145
146
-0,7
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,93
6,97
-0,6
Szacunkowa podaż w szt.
202
206
-1,9
Szacunkowa sprzedaż w szt.
163
162
0,6
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,43
4,45
-0,4
Szacunkowa podaż w szt.
340
322
5,6
Szacunkowa sprzedaż w szt.
255
265
-3,8

Ceny bydła na targowiskach
 
W okresie od 3 do 10 marca 2017 r. na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce odnotowano spadek średniej ceny młodego bydła opasowego. Przed tygodniem można było otrzymać za kilogram 6,97 zł, w dniu 10 marca br. cena ta zniżkowała o 0,6% i wyniosła 6,93 zł/kg. Przez tydzień spadkowi uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 1,9% do 202 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to zwyżka o 0,6% do 163 szt.
 
Jak wskazują dane z resortu rolnictwa, na przestrzeni omawianego tygodnia spadły notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,43 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to aż 0,4% obniżka. Z kolei zasoby liczone w szt. zwiększyły się o 5,6%, czyli o 18 szt. W przypadku handlu zaobserwowano spadek o 3,8%, a więc o 10 szt.
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zmniejszyły się o 0,3% do 12,25 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,29 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano zniżkę ze 174 szt. do 173 szt., co w skali tygodnia oznacza spadek o 0,6%. Jednocześnie w analizowanym czasie zmalała sprzedaż cieląt o 1 szt. z 146 szt. do 145 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 0,7%.


Tagi:
źródło: