| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (1.12.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 24.11-1.12.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny cieląt.

Ceny bydła na targowiskach (1.12.2017)
Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych
Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
1.12.2017
24.11.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
13,13
12,78
2,7
Szacunkowa podaż w szt.
58
166
-65,1
Szacunkowa sprzedaż w szt.
52
132
-60,6
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,80
7,02
-3,1
Szacunkowa podaż w szt.
14
189
-92,6
Szacunkowa sprzedaż w szt.
11
177
-93,8
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
3,80
5,00
-24,0
Szacunkowa podaż w szt.
90
273
-67,0
Szacunkowa sprzedaż w szt.
59
233
-74,7
 
Ceny bydła na targowiskach
 
W omawianym tygodniu wzrosły o 2,7%, czyli o 0,35 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 13,13 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,78 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano zniżkę z 166 szt. do 58 szt., co w skali tygodnia oznacza spadek o 65,1%. Jednocześnie w analizowanym czasie zmniejszyła się sprzedaż cieląt o 80 szt. z 132 szt. do 52 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 60,6%.
 
W okresie od 24 listopada do 1 grudnia 2017 roku spadły notowania bydła w transakcjach targowych. 3,1% obniżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, która zmalała do 6,80 zł/kg. Mniejsza też była podaż omawianego rodzaju bydła o 92,6% do 14 szt. i sprzedaż o 93,8% do 11 szt.
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce notowania krów wybrakowanych za które średnio płacono 5,00 zł/kg, spadły w ciągu tygodnia o 24% do 3,80 zł/kg. Przez tydzień zniżce uległa też podaż omawianego rodzaju bydła o 67% do 90 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to mniej o 74,7% do 59 szt.


Tagi:
źródło: