| Autor: redakcja3

Ceny bydła na targowiskach (12.01.2018)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 5-12.01.2018 r. w transakcjach targowiskowych spadły ceny młodego bydła.

Ceny bydła na targowiskach (12.01.2018)
Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych
Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
12.01.2018
5.01.2018
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
13,00
12,33
5,4
Szacunkowa podaż w szt.
158
101
56,4
Szacunkowa sprzedaż w szt.
123
74
66,2
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,97
7,0
-0,4
Szacunkowa podaż w szt.
171
166
3,0
Szacunkowa sprzedaż w szt.
158
150
5,3
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,67
4,67
0,0
Szacunkowa podaż w szt.
252
230
9,6
Szacunkowa sprzedaż w szt.
211
193
9,3
 
Ceny bydła na targowiskach
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce notowania krów wybrakowanych za które średnio płacono 4,67 zł/kg, utrzymały się na takim samym poziomie. Przez tydzień zwyżce uległa podaż omawianego rodzaju bydła o 9,6 % do 252 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to więcej o 9,3% do 211 szt.
 
W okresie od 5 do 12 stycznia 2018 roku zmniejszyły się notowania bydła w transakcjach targowych. 0,4% zniżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, która zmalała do 6,97 zł/kg. Większa za to była podaż omawianego rodzaju bydła o 3% do 171 szt. i sprzedaż o 6,4% do 158 szt.
 
W omawianym tygodniu wzrosły o 5,4%, stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 13,0 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,33 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano zwyżkę z 101 szt. do 158 szt., co w skali tygodnia oznacza wzrost o 56,4%. Jednocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 49 szt. z 74 szt. do 123 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 66,2%.
 


Tagi:
źródło: