| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (12.05.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 05-12.05.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny cieląt, krów i młodego bydła opasowego.

Ceny bydła na targowiskach (12.05.2017)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
12.05.2017
5.05.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,68
11,33
11,9
Szacunkowa podaż w szt.
168
104
61,5
Szacunkowa sprzedaż w szt.
145
82
76,8
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,73
6,68
0,7
Szacunkowa podaż w szt.
215
186
15,6
Szacunkowa sprzedaż w szt.
176
158
11,4
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,53
4,43
2,3
Szacunkowa podaż w szt.
416
290
43,4
Szacunkowa sprzedaż w szt.
355
248
43,1

Ceny bydła na targowiskach

 
W omawianym tygodniu wzrosły o 11,9%, czyli 1,35 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 11,33 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano wzrost z 104 szt. do 168 szt., co w skali tygodnia oznacza zwyżkę o 61,5%. Jednocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 63 szt. z 82 szt. do 145 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 76,8%.
 
W okresie od 5 do 12 maja 2017 roku wzrosły notowania bydła w transakcjach targowych. 2,3% zwyżkę odnotowano w obrębie średnich cen krów wybrakowanych, które zwiększyły się do 4,53 zł/kg. Z kolei zasoby liczone w szt. były wyższe o 43,4%, czyli o 126 szt. W przypadku handlu zaobserwowano wzrost o 43,1%, tj. o 107 szt.
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce zwiększyły się notowania młodego bydła opasowego, za które średnio płacono 6,73 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to 0,7% zwyżka. Przez tydzień zwyżce uległa też podaż omawianego rodzaju bydła o 15,6% do 215 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to więcej o 11,4% do 176 szt.
 


Tagi:
źródło: