| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (13.10.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 6-13.10.2017 r. w transakcjach targowiskowych spadły ceny krów, cieląt i bydła opasowego.

Ceny bydła na targowiskach (13.10.2017)
Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych
Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
13.10.2017
6.10.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,00
13,07
-8,2
Szacunkowa podaż w szt.
175
170
2,9
Szacunkowa sprzedaż w szt.
130
125
4,0
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,83
6,93
-1,4
Szacunkowa podaż w szt.
226
218
3,7
Szacunkowa sprzedaż w szt.
191
189
1,1
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,85
5,20
-6,7
Szacunkowa podaż w szt.
407
350
16,3
Szacunkowa sprzedaż w szt.
332
285
16,5
 
Ceny bydła na targowiskach
 
W omawianym tygodniu spadły o 8,2%, czyli o 1,07 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 12,00 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 13,07 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano wzrost z 170 szt. do 175 szt., co w skali tygodnia oznacza zwyżkę o 2,9%. Jednocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 5 szt. z 125 szt. do 130 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 4%.
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce notowania krów wybrakowanych za które średnio płacono 5,20 zł/kg, spadły w ciągu tygodnia o 6,7% do 4,85 zł/kg Przez tydzień zwyżce uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 16,3% do 407 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to więcej o 16,5% do 332 szt.
 
W okresie od 6 do 13 października 2017 roku spadły notowania bydła w transakcjach targowych. 1,4% zniżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, która zmniejszyła się do 6,83 zł/kg. Większa za to była podaż omawianego rodzaju bydła o 3,7% do 226szt., a także sprzedaż o 1,1% do 191 szt.


Tagi:
źródło: