| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (14.07.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 7-14.07.2017 r. w transakcjach targowiskowych spadły ceny młodego bydła opasowego i krów, a wzrosły ceny cieląt.

Ceny bydła na targowiskach (14.07.2017)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
14.07.2017
7.07.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
13,10
12,48
5,0
Szacunkowa podaż w szt.
140
161
-13,0
Szacunkowa sprzedaż w szt.
116
134
-13,4
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,78
6,80
-0,3
Szacunkowa podaż w szt.
213
213
0,0
Szacunkowa sprzedaż w szt.
172
170
1,2
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,37
4,47
-2,2
Szacunkowa podaż w szt.
380
424
-10,4
Szacunkowa sprzedaż w szt.
329
351
-6,3
 
Ceny bydła na targowiskach
 
W omawianym tygodniu wzrosły o 5%, czyli o 0,62 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 13,10 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,48 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano spadek z 161 szt. do 140 szt., co w skali tygodnia oznacza zniżkę o 13%. Jednocześnie w analizowanym czasie zmniejszyła się sprzedaż cieląt o 18 szt. z 134 szt. do 116 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 13,4%.
 
W okresie od 7 do 14 lipca 2017 roku spadły notowania bydła w transakcjach targowych. 0,3% zniżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, które zmniejszyły się do 6,78 zł/kg. Przez tydzień niezmienna pozostała za to podaż omawianego rodzaju bydła i wyniosła 213 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to więcej o 1,2% do 172 szt.
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce zmniejszyły się notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,37 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to 2,2% zniżka. Przez tydzień obniżce uległa również podaż omawianego rodzaju bydła o 10,4% do 380 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to mniej o 6,3% do 329 szt.


Tagi:
źródło: