| Autor: redakcja3

Ceny bydła na targowiskach (23.03.2018)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 16-23.03.2018 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny cieląt oraz młodego bydła opasowego, natomiast ceny krów wybrakowanych pozostały bez zmian.

Ceny bydła na targowiskach (23.03.2018)
Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych
Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
23.03.2018
16.03.2018
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
13,42
12,08
4,8
Szacunkowa podaż w szt.
151
177
-14,7
Szacunkowa sprzedaż w szt.
142
157
-9,6
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
7,12
7,03
1,3
Szacunkowa podaż w szt.
194
221
-12,2
Szacunkowa sprzedaż w szt.
178
203
-12,3
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,77
4,77
0,0
Szacunkowa podaż w szt.
205
148
38,5
Szacunkowa sprzedaż w szt.
168
133
26,3
 
Ceny bydła na targowiskach
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce notowania krów wybrakowanych za które średnio płacono 4,77 zł/kg, nie zmieniły się. Przez tydzień wzrosła podaż omawianego rodzaju bydła ze 148 szt. do 205 szt. Podobnie jest w przypadku sprzedaży, zwiększyła się ze 133 szt. do 168 szt.
 
W okresie od 16 do 23 marca 2018 roku wzrosła cena młodego bydła opasowego w transakcjach targowych, a więc z kwoty 7,03 zł/kg z poprzedniego tygodnia cena zwiększyła się do 7,12 zł/kg. Jednocześnie mniejsza była podaż omawianego rodzaju bydła o 12,2% do 194 szt. i sprzedaż o 12,3% do 178 szt.
 
W omawianym tygodniu zwiększyły o 4,8%, stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 13,42 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,80 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano zniżkę ze 177 szt. do 151 szt., co w skali tygodnia oznacza spadek o 14,7%. Równocześnie w analizowanym czasie zmniejszyła się sprzedaż cieląt o 15 szt. ze 157 szt. do 142 szt. W ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 9,6%.


Tagi:
źródło: