| Autor: redakcja3

Ceny bydła na targowiskach (16.03.2018)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 09-16.03.2018 r. w transakcjach targowiskowych spadły ceny cieląt, natomiast bez zmian uplasowały się ceny młodego bydła oraz krów wybrakowanych.

Ceny bydła na targowiskach (16.03.2018)
Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych
Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
16.03.2018
09.03.2018
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,80
13,08
-2,1
Szacunkowa podaż w szt.
177
165
7,3
Szacunkowa sprzedaż w szt.
157
137
14,6
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
7,03
7,03
0,0
Szacunkowa podaż w szt.
221
225
-1,8
Szacunkowa sprzedaż w szt.
203
205
-1,0
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,77
4,75
0,4
Szacunkowa podaż w szt.
148
148
0,0
Szacunkowa sprzedaż w szt.
133
133
0,0
 
Ceny bydła na targowiskach
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce notowania krów wybrakowanych za które średnio płacono 4,75 zł/kg, wzrosły do kwoty 4,77 zł/kg. Przez tydzień bez zmian był podaż omawianego rodzaju bydła i wyniosła 148 szt. Podobnie jest w przypadku sprzedaży, która nie uległa zmianie, tj. była na poziomie 133 szt.
 
W okresie od 9 do 16 marca 2018 roku nie zanotowano zmian młodego bydła opasowego w transakcjach targowych, a więc kosztowało one 7,03 zł/kg. Jednocześnie mniejsza była podaż omawianego rodzaju bydła o 1,8% do 221 szt. i sprzedaż o 1,0% do 203 szt.
 
W omawianym tygodniu zmalały o 2,1%, stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 12,80 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 13,08 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano zwyżkę ze 165 szt. do 177 szt., co w skali tygodnia oznacza wzrost o 7,3%. Równocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 20 szt. ze 137 szt. do 157 szt. W ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 14,6%.


Tagi:
źródło: