| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (17.02.2016)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 10-17.02.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny młodego bydła opasowego i cieląt.

Ceny bydła na targowiskach (17.02.2016)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych.

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
17.02.2017
10.02.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,19
12,14
0,4
Szacunkowa podaż w szt.
196
117
67,5
Szacunkowa sprzedaż w szt.
149
97
53,6
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,97
6,92
0,7
Szacunkowa podaż w szt.
210
209
0,5
Szacunkowa sprzedaż w szt.
161
154
4,5
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,43
4,43
0,0
Szacunkowa podaż w szt.
320
355
-9,9
Szacunkowa sprzedaż w szt.
267
305
-12,5

Ceny bydła na targowiskach
 
W okresie od 10 do 17 lutego 2017 r. na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce odnotowano wzrost średniej ceny młodego bydła opasowego. Przed tygodniem można było otrzymać za kilogram 6,92 zł, w dniu 17 lutego br. cena ta zwyżkowała o 0,7% i wyniosła 6,97 zł/kg. Przez tydzień wzrostowi uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 0,5% do 210 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to zwyżka o 4,5% do 161 szt.
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zwiększyły się o 0,4% do 12,19 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,14 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano wzrost z 117 szt. do 196 szt., co w skali tygodnia oznacza zwyżkę o 67,5%. Jednocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 52 szt. z 97 szt. do 149 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 53,6%.
 
Jak wskazują dane z resortu rolnictwa, na przestrzeni omawianego tygodnia niezmienne pozostały notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,43 zł/kg. Z kolei zasoby liczone w szt. zmniejszyły się o 9,9%, czyli o 35 szt. W przypadku handlu zaobserwowano spadki o 12,5%, a więc o 38 szt.


Tagi:
źródło: