| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (24.11.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 17-24.11.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny krów i cieląt.

Ceny bydła na targowiskach (24.11.2017)
Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych
Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
24.11.2017
17.11.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,78
13,00
-1,7
Szacunkowa podaż w szt.
166
188
-11,7
Szacunkowa sprzedaż w szt.
132
129
2,3
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
7,02
6,87
2,2
Szacunkowa podaż w szt.
189
220
-14,1
Szacunkowa sprzedaż w szt.
177
180
-1,7
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
5,00
4,95
1,0
Szacunkowa podaż w szt.
273
355
-23,1
Szacunkowa sprzedaż w szt.
233
291
-19,9
 
Ceny bydła na targowiskach
 
W okresie od 19 do 24 listopada 2017 roku wzrosły notowania bydła w transakcjach targowych. 2,2% zwyżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, która zwiększyła się do 7,02 zł/kg. Mniejsza za to była podaż omawianego rodzaju bydła o 14,1% do 189 szt. i sprzedaż o 1,7% do 177 szt.
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce notowania krów wybrakowanych za które średnio płacono 4,95 zł/kg, wzrosły w ciągu tygodnia o 1% do 5,00 zł/kg. Przez tydzień zniżce uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 23,1% do 273 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to mniej o 19,9% do 233 szt.
 
W omawianym tygodniu spadły o 1,7%, czyli o 0,22 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 12,78 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 13,00 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano zniżkę z 188 szt. do 166 szt., co w skali tygodnia oznacza spadek o 11,7%. Jednocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 3 szt. z 129 szt. do 132 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 2,3%.


Tagi:
źródło: