| Autor: redakcja3

Ceny bydła na targowiskach (26.01.2018)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 19-26.01.2018 r. w transakcjach targowiskowych spadły ceny młodego bydła, cieląt oraz krów wybrakowanych.

Ceny bydła na targowiskach (26.01.2018)
Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych
Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
26.01.2018
19.01.2018
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,17
13,33
-8,7
Szacunkowa podaż w szt.
58
121
-52,1
Szacunkowa sprzedaż w szt.
53
103
-48,5
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,80
6,97
-2,4
Szacunkowa podaż w szt.
14
173
-91,9
Szacunkowa sprzedaż w szt.
11
163
-93,3
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
3,80
4,63
-17,9
Szacunkowa podaż w szt.
80
215
-62,8
Szacunkowa sprzedaż w szt.
48
173
-72,3
 
Ceny bydła na targowiskach
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce notowania krów wybrakowanych za które średnio płacono 4,63 zł/kg, zmalały do kwoty 3,80 zł/kg. Przez tydzień zniżce uległa podaż omawianego rodzaju bydła o 62,8% do 80 szt. Podobnie jest w przypadku sprzedaży, która zmalała  o 72,3% do 48 szt.
 
W okresie od 19 do 26 stycznia 2018 roku zmniejszyły się notowania bydła w transakcjach targowych. 2,4% zniżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, które zmalały do 6,80 zł/kg. Również mniejsza była podaż omawianego rodzaju bydła o 91,9% do 14 szt. i sprzedaż o 93,3% do 11 szt.
 
W omawianym tygodniu obniżyły się o 8,7%, stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 12,17 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 13,33 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano zniższkę ze 121 szt. do 58 szt., co w skali tygodnia oznacza spadek o 52,1%. Równocześnie w analizowanym czasie zmalała sprzedaż cieląt o 50 szt. ze 103 szt. do 53 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 48,5%.
 


Tagi:
źródło: