| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (28.04.2016)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 21-28.04.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny cieląt, krów i młodego bydła opasowego.

Ceny bydła na targowiskach (28.04.2016)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
28.04.2017
21.04.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,54
11,13
12,7
Szacunkowa podaż w szt.
181
123
47,2
Szacunkowa sprzedaż w szt.
147
99
48,5
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,72
6,70
0,3
Szacunkowa podaż w szt.
198
205
-3,4
Szacunkowa sprzedaż w szt.
166
163
1,8
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,42
4,38
0,9
Szacunkowa podaż w szt.
373
365
2,2
Szacunkowa sprzedaż w szt.
294
276
6,5

Ceny bydła na targowiskach
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zwiększyły się o 12,7% do 12,54 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 11,13 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano wzrost z 123 szt. do 181 szt., co w skali tygodnia oznacza zwyżkę o 47,2%. Jednocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 48 szt. z 99 szt. do 147 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 48,5%.
 
W okresie od 21 do 28 kwietnia 2017 r. na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce wzrosły notowania młodego bydła opasowego, za które średnio płacono 6,72 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to 0,3% zwyżka. Przez tydzień zniżce uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 3,4% do 198 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to więcej o 1,8% do 166 szt.
 
Jak wskazują dane z resortu rolnictwa, na przestrzeni omawianego tygodnia spadły notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,43 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to 0,4% zniżka. Z kolei zasoby liczone w szt. zmniejszyły się o 6,4%, czyli o 23 szt. W przypadku handlu zaobserwowano wzrosty o 7,9%, a więc o 19 szt.


Tagi:
źródło: