| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (28.07.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 21-28.07.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny młodego cieląt i krów, a spadły ceny bydła opasowego.

Ceny bydła na targowiskach (28.07.2017)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
28.07.2017
21.07.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
13,51
12,72
6,2
Szacunkowa podaż w szt.
154
158
-2,5
Szacunkowa sprzedaż w szt.
120
129
-7,0
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,77
6,80
-0,4
Szacunkowa podaż w szt.
185
206
-10,2
Szacunkowa sprzedaż w szt.
159
166
-4,2
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,85
4,45
9,0
Szacunkowa podaż w szt.
255
365
-30,1
Szacunkowa sprzedaż w szt.
236
312
-24,4
 
Ceny bydła na targowiskach
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce zwiększyły się notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,85 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to 9% zwyżka. Przez tydzień obniżce uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 30,1% do 255 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to mniej o 24,4% do 236 szt.
 
W omawianym tygodniu wzrosły o 6,2%, czyli o 0,79 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 13,51 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,72 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano spadek z 158 szt. do 154 szt., co w skali tygodnia oznacza zniżkę o 2,5%. Jednocześnie w analizowanym czasie zmniejszyła się sprzedaż cieląt o 9 szt. z 129 szt. do 120 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 7%.
 
W okresie od 21 do 28 lipca 2017 roku spadły notowania bydła w transakcjach targowych. 0,4% zniżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, które zmniejszyły się do 6,77 zł/kg. Przez tydzień zmalała też podaż omawianego rodzaju bydła o 10,2% i wyniosła 185 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to mniej o 4,2% do 159 szt.


Tagi:
źródło: