| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (3.11.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 27.10-3.11.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny krów, cieląt i bydła opasowego.

Ceny bydła na targowiskach (3.11.2017)
Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych
Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
3.11.2017
27.10.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
13,03
12,93
0,8
Szacunkowa podaż w szt.
150
136
10,3
Szacunkowa sprzedaż w szt.
108
94
14,9
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,80
6,79
0,1
Szacunkowa podaż w szt.
218
225
-3,1
Szacunkowa sprzedaż w szt.
179
185
-3,2
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,85
4,60
5,4
Szacunkowa podaż w szt.
390
399
-2,3
Szacunkowa sprzedaż w szt.
321
320
0,3
 
Ceny bydła na targowiskach
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce notowania krów wybrakowanych za które średnio płacono 4,60 zł/kg, wzrosły w ciągu tygodnia o 5,4% do 4,85 zł/kg. Przez tydzień zniżce uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 2,3% do 390 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to więcej o 0,3% do 321 szt.
 
W omawianym tygodniu wzrosły o 0,8%, czyli o 0,10 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 13,03 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,93 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano zwyżkę z 136 szt. do 150 szt., co w skali tygodnia oznacza wzrost o 10,3%. Jednocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 14 szt. z 94 szt. do 108 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 14,9%.
 
W okresie od 27 października do 3 listopada 2017 roku wzrosły notowania bydła w transakcjach targowych. 0,1% zwyżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, która zwiększyła się do 6,80 zł/kg. Mniejsza za to była podaż omawianego rodzaju bydła o 3,1% do 218 szt i sprzedaż o 3,2% do 179 szt.


Tagi:
źródło: