| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (7.07.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 30.06-7.07.2017 r. w transakcjach targowiskowych spadły ceny młodego bydła opasowego i krów, a wzrosły ceny cieląt.

Ceny bydła na targowiskach (7.07.2017)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji

Tydzień

Zmiana

7.07.2017

30.06.2017

Tygodniowa w %

Cielęta 60 – 100 kg

Cena w zł/kg

12,48

13,49

-7,5

Szacunkowa podaż w szt.

161

142

13,4

Szacunkowa sprzedaż w szt.

134

121

10,7

Młode bydło opasowe

Cena w zł/kg

6,80

6,80

0,0

Szacunkowa podaż w szt.

213

239

-10,9

Szacunkowa sprzedaż w szt.

170

193

-11,9

Krowy wybrakowane

Cena w zł/kg

4,47

4,47

0,0

Szacunkowa podaż w szt.

424

430

-1,4

Szacunkowa sprzedaż w szt.

351

364

-3,6

 

Ceny bydła na targowiskach

 

W omawianym tygodniu spadły o 7,1%, czyli o 1,01 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 12,48 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 13,59 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano wzrost z 142 szt. do 161 szt., co w skali tygodnia oznacza zwyżkę o 13,4%. Jednocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 13 szt. z 121 szt. do 134 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 10,7%.

 

W okresie od 30 czerwca do 7 lipca 2017 roku niezmienne pozostały notowania bydła w transakcjach targowych i wyniosły 6,80 zł/kg. Przez tydzień spadkowi uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 10,9% do 213 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to mniej o 11,9% do 170 szt.

 

Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce bez zmian pozostały notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,47 zł/kg. Przez tydzień obniżce uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 1,4% do 424 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to mniej o 3,6% do 351 szt.Tagi:
źródło: