| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (8.12.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 1-8.12.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny cieląt, młodego bydła i krów.

Ceny bydła na targowiskach (8.12.2017)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji

Tydzień

Zmiana

8.12.2017

1.12.2017

Tygodniowa w %

Cielęta 60 – 100 kg

Cena w zł/kg

13,17

13,13

0,3

Szacunkowa podaż w szt.

149

58

156,9

Szacunkowa sprzedaż w szt.

124

52

138,5

Młode bydło opasowe

Cena w zł/kg

7,07

6,80

4,0

Szacunkowa podaż w szt.

190

14

1257,1

Szacunkowa sprzedaż w szt.

171

11

1454,5

Krowy wybrakowane

Cena w zł/kg

5,05

3,80

32,9

Szacunkowa podaż w szt.

206

90

128,9

Szacunkowa sprzedaż w szt.

195

59

230,5

 

Ceny bydła na targowiskach

 

Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce notowania krów wybrakowanych za które średnio płacono 3,80 zł/kg, wzrosły w ciągu tygodnia o 32,9% do 5,05 zł/kg. Przez tydzień zwyżce uległa też podaż omawianego rodzaju bydła o 128,9% do 206 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to więcej o 230,5% do 195 szt.

 

W okresie od 1 do 8 grudnia 2017 roku zwiększyły się notowania bydła w transakcjach targowych. 4% zwyżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, która wzrosła do 7,07 zł/kg. Większa też była podaż omawianego rodzaju bydła o 1257,1% do 190 szt. i sprzedaż o 1454,5% do 171 szt.

 

W omawianym tygodniu wzrosły o 0,3%, czyli o 0,04 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 13,17 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 13,13 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano zwyżkę z 58 szt. do 149 szt., co w skali tygodnia oznacza wzrost o 156,9%. Jednocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 72 szt. z 52 szt. do 124 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 138,5%.Tagi:
źródło: