| Autor: redakcja1

Ceny bydła rzeźnego w Unii Europejskiej

W UE średnie ceny zakupu bydła rzeźnego, po spadku w okresie wiosenno-letnim 2020 r., spowodowanym ograniczeniami związanymi z lockdownem, od sierpnia 2020 r. do stycznia 2021 r. wykazywały trend zwyżkowy.

Ceny bydła rzeźnego w Unii Europejskiej
Dopiero w lutym 2021 r. zaobserwowano nieznaczny ich spadek. W miesiącu tym średnia cena zakupu bydła klasy R3 ukształtowała się w granicy 363,34 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc niższej o 0,5% niż w styczniu oraz o 2% niż przed rokiem. Cena żywca wołowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 320,39 EUR/100 kg i była o 12% mniejsza od średniej ceny w UE.
 
W marcu 2021 r. tygodniowe ceny zakupu bydła rzeźnego były w miarę stabilne. W ostatnim tygodniu marca br. średnia cena żywca wołowego klasy R3 w UE ukształtowała się na poziomie 370,34 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była wyższa o 0,3% niż miesiąc wcześniej oraz o 2% od notowanej przed rokiem.


Tagi:
źródło: