| Autor: redakcja1

Ceny skupu mleka surowego

W Polsce w lutym 2020 r. poziom ceny skupu mleka surowego był podobny do notowanego miesiąc wcześniej. W omawianym miesiącu krajowi dostawcy za mleko otrzymywali 137,38 zł/hl, czyli o 0,1% więcej niż w styczniu 2020 r., ale o 0,5% mniej niż roku wcześniejszym.

Ceny skupu mleka surowego
Mleko surowe w lutym 2020 r., w stosunku do notowań sprzed miesiąca, potaniało w sześciu województwach – najbardziej w woj. dolnośląskim o 0,8%, a najmniej w woj. świętokrzyskim o 0,1%. Wzrost cen zaobserwowano w ośmiu województwach – największy w woj. małopolskim o 1,4%, a najmniejszy w woj. zachodniopomorskim o 0,1%. W woj. pomorskim i lubuskim cena skupu mleka utrzymała się na poziomie obserwowanym przed miesiącem.
 
Najwyższe ceny za mleko uzyskiwano w województwie opolskim – 142,37 zł/hl, tj. o 4% więcej niż średnio w kraju. Najmniej za mleko płacono w województwie małopolskim – 128,33 zł/hl i łódzkim – 129,24 zł/hl, a więc odpowiednio o 7% i 6% mniej w stosunku do średniej krajowej.


Tagi:
źródło: