| Autor: redakcja1

Do 2030 r. światowe spożycie produktów mleczarskich wzrośnie o 35%

Międzynarodowa Sieć Porównywania Gospodarstw - Mleczarska Sieć Badawcza (IFCN Dairy Network) w opublikowanym raporcie przedstawiła prognozy dla globalnego rynku mleka na najbliższe 13 lat.

Do 2030 r. światowe spożycie produktów mleczarskich wzrośnie o 35%
Zdaniem analityków IFCN, w latach 2018-2030 światowa produkcja mleka o standardowych parametrach (ECM) zwiększy się o 304 mln t - 35% do 1168 mln t. Należy zauważyć, że kontyngent przyrostu odpowiada blisko dwuletnim dostawom mleka w Unii Europejskiej. Warto dodać, że szacowane tempo zwyżki produkcji mleka na świecie będzie podobne do obserwowanego w ostatnich trzynastu latach.
Najbardziej dynamiczny przyrost produkcji odnotuje Azja Południowa, gdzie wzrośnie się ona o 64% do 392 mln t (ECM). Co istotne, produkcja ta będzie w większości spożywana bezpośrednio w gospodarstwach domowych oraz na rynku wewnętrznym. W konsekwencji, ten dynamiczny wzrost nie będzie miał dużego wpływu na rynek globalny.
 
Zwyżka produkcji mleka będzie w większym stopniu efektem zwiększenia wydajności niż liczby zwierząt. Według ekspertów IFCN wydajność będzie rozwijała się w tempie 1,6% rocznie i w 2030 r. osiągnie 2,7 tys. kg w przeliczeniu na sztukę, podczas gdy pogłowie zwierząt mlecznych będzie zwiększa się w tempie 0,9% rocznie do 417 mln szt.
 
W okresie najbliższych trzynastu lat liczba gospodarstwa zajmujących się produkcją mleka zmaleje o 12% do 104 mln. Przy prognozowanej zwyżce pogłowia, oznacza to, że średnia wielkość stada wzrośnie z 3,1 do 4 sztuk na gospodarstwo. Warto dodać, że w przypadku Afryki przewidywany jest 9,8-proc. wzrost liczby gospodarstw zajmujących się produkcją mleka.
 
Prognozy dotyczące popytu na produkty mleczarskie są pozytywne. Analitycy IFCN zauważają, że do 2030 r. światowa populacja zwiększy się o 16% do 8,7 mld osób. Dodatkowo spożycie mleka w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrośnie o 19 kg - 16% do 135 kg rocznie. W wyniku czego światowe zapotrzebowanie na produkty mleczarskie zwiększy się o 35%.
 
Co istotne, globalna wymiana produktami mleczarskimi, ale bez wymiany międzyunijnej będzie rozwijać się w szybszym tempie niż w latach 2005-2017. W latach 2018-2030 światowy obrót produktami mleczarskimi ma zwiększyć się o 73% (średniorocznie o 4,3%) do 95 mln t, podczas gdy w ostatnich trzynastu latach zwiększył się o 53%. Oznacza to, że większa część produkowanego mleka będzie przedmiotem globalnego obrotu (6,4% w 2017 r vs. 8,1% w 2030 r.). Proces ten będzie związany przede wszystkim ze wzrostem popytu na produkty przetworzone oraz przesuwaniu produkcji na obszary bardziej konkurencyjne.


Tagi:
źródło: