| Autor: mikolaj

Dziś mija termin na złożenie wniosku o rozłożenie na raty kary za przekroczenie kwoty mlecznej

Dnia 13 sierpnia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o rozłożenie na nieoprocentowane raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Dziś mija termin na złożenie wniosku o rozłożenie na raty kary za przekroczenie kwoty mlecznej

„Wniosek o przyznanie pomocy polegającej na rozłożeniu na nieoprocentowane raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015”  składa się na formularzu KML_P14_f2.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczył termin do składania przedmiotowych wniosków w okresie do dnia 11 września 2015 r.

Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.

Do wniosku o udzielenie przedmiotowej pomocy należy dołączyć:

  1. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
  2. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  3. oświadczenie o niezaleganiu:
    • a) z płatnościami podatków,
    • b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!