| Autor: redakcja1

Eksport polskiej wołowiny

Pomimo że Polska jest liczącym się w UE eksporterem wołowiny na rynki krajów trzecich, to przeważająca część asortymentu wołowego kierowana jest do państw UE. Sytuacji tej sprzyja m.in. konkurencyjna cena żywca wołowego w Polsce na tle pozostałych unijnych producentów, która jest o 15–20% mniejsza od średniej ceny w UE.

Eksport polskiej wołowiny
W 2019 r., przede wszystkim w wyniku ograniczenia sprzedaży produktów wołowych do Turcji, która była istotnym odbiorcą polskiej wołowiny w 2018 r., wyniki wysyłkowe tego asortymentu z Polski uległy pogorszeniu. W 2019 r. z kraju wywieziono 477 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, czyli mniej o 1% niż przed rokiem. Przychody z eksportu wyniosły 6,7 mld zł i były niższe o 4% niż w 2018 r. Przedmiotem wywozu było przede wszystkim mięso - 90% udziału, którego wysłano 382 tys. ton, głównie do krajów UE - 91%. Unijnymi odbiorcami mięsa wołowego z Polski były m.in.: Włochy - 87 tys. ton, Niemcy - 62 tys. ton, Niderlandy - 40 tys. ton, Hiszpania - 30 tys. ton oraz Francja - 21 tys. ton, a spoza UE – Izrael - 14 tys. ton.
 
W okresie styczeń–maj 2020 r. za granicę sprzedano 184 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, czyli mniej o 3% niż przed rokiem, a przychody z eksportu spadły o 5% do 2,6 mld zł. Największy udział w strukturze wysyłki asortymentu wołowego z Polski stanowi mięso. W okresie styczeń–maj 2020 r. z Polski za granicę wywieziono 146 tys. ton mięsa wołowego, tj. mniej o 4% niż przed rokiem. Odbiorcami tego asortymentu były przede wszystkim kraje UE-28 z 92% udziału w wolumenie i 134 tys. ton, w tym: Włochy z 22% i 32 tys. ton, Niemcy z 18% i 26 tys. ton, Niderlandy z 11% i 16,5 tys. ton, Hiszpania z 7% i 11 tys. ton, Francja z 6% i 8 tys. ton, Wielka Brytania z 5% i 7 tys. ton, a spoza UE – Izrael z 3% i 4 tys. ton.


Tagi:
źródło: