| Autor: redakcja1

Eksport wołowiny z UE dynamiczne rośnie

Według danych Komisji Europejskiej w I kwartale 2017 r. łączny wolumen eksportu bydła i produktów wołowych z Unii Europejskiej w ekwiwalencie tuszy wyniósł 175,3 tys. t i był o 19,2% większy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Eksport wołowiny z UE dynamiczne rośnie
Szczególnie wysoką, bo 53-proc. dynamikę wzrostu odnotowano w przypadku mięsa mrożonego, a jego wolumen sprzedaży na rynki pozaunijne w masie tuszy, w I kw. br. wyniósł 38,1 tys. t. Eksport mięsa świeżego i schłodzonego wzrósł natomiast o 18% do 26,5 tys. t. W I kw. 2017 r. w relacji do analogicznego okresu 2016 r., eksport podrobów wołowych z UE zwiększył się o 26% do 52,6 tys. t, Warto natomiast zauważyć, że zmniejszył się zbyt na rynki zewnętrze UE zwierząt żywych - o 3% do 43,1 tys. t (w ekwiwalencie tuszy).
 
Według ekspertów BGŻ BNP Paribas, w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. łączna wartość wyeksportowanego z Unii Europejskiej bydła i produktów wołowych wyniosła 522,5 mln EUR i była o 13% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem.
 
W I kw. br. największym odbiorcą unijnej wołowiny był Hongkong, do którego trafiło 20,5 tys. t produktów w ekwiwalencie tuszy, tj. aż o 61% więcej niż w I kw. 2016 r. Eksport do Izraela zwiększył się o 33% do 12,1 tys. t, a do trzeciego największego w I kw. br. odbiorcy unijnej wołowiny - Libanu - spadł o 6% do 10,3 tys. t.
 
Zwiększył się wywóz wołowiny do głównych odbiorców na kontynencie afrykańskim - do Wybrzeża Kości Słoniowej - 9,8 tys. t, Gany - 9,2 tys. t i Algierii - 8,3 tys. t – odpowiednio o 14, 13 i 69%. Warto też odnotować, że w I kw. Eksport na Filipiny zwiększył się ponad dwukrotnie do 8,0 tys. t. Należy zwrócić uwagę, że w I kw. 2017 r. sprzedaż do największego w 2016 r. odbiorcy, Turcji zmniejszyła się w relacji rocznej aż o 43% do 7,1 tys. t.
 
Wg danych KE, w I kw. 2017 r. wolumen eksportu wołowiny z Polski na rynki pozaunijne zwiększył się aż o 41% do 18,3 tys. t, w tym nieprzetworzonego mięsa wołowego w ekwiwalencie tuszy (CN 0201-0202) wzrósł o 44% do 13,9 tys. t. Co jednak istotne, wg wstępnych danych MF (za MRiRW) eksport nieprzetworzonego mięsa wołowego ogółem z Polski wzrósł zaledwie o 2% do 88,7 tys. t w masie produktu, co oznacza, że sprzedaż na rynki unijne zmniejszyła się.


Tagi:
źródło: