| Autor: redakcja1

Francja krajem kontrolowanego ryzyka zagrożenia BSE

Jak wynika z decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/7001 zmieniającą decyzję 2007/453/WE w stosunku do statusu BSE Francji, kraj ten powrócił na listę państw o „kontrolowanym ryzyku” zagrożenia BSE.

Francja krajem kontrolowanego ryzyka zagrożenia BSE
Według Komisji Europejskiej, obniżenie statusu wynikało ze zmian przyjętych przez Światową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt (OIE). W dniu 24 marca 2016 r. Francja powiadomiła Komisję, a także pozostałe państwa członkowskie oraz OIE o wykryciu klasycznego przypadku BSE u jednej sztuki bydła urodzonego w kwietniu 2011 r.
 
Dlatego też zgodnie z Kodeksem zdrowia zwierząt lądowych OIE, jednym z warunków uzyskania i utrzymania statusu „nieznacznego ryzyka” występowania BSE danego państwa polega na tym, że jeśli odnotowano rodzimy przypadek klasycznego BSE w danym kraju, wtedy każdy rodzimy przypadek klasycznego zakażenia BSE musi odnosić się do zwierzęcia mającego więcej niż 11 lat.
 
W związku z tym, po otrzymaniu od Francji powiadomienia potwierdzającego przypadek klasycznego BSE u pięcioletniej sztuki bydła, Komisja Naukowa OIE ds. Chorób Zwierząt zawiesiła status Francji jako państwa o „nieznacznym ryzyku” występowania BSE, co potwierdzono w rezolucji nr 21, oraz przywróciła wcześniejszy status Francji jako państwa o „kontrolowanym ryzyku” występowania BSE, ze skutkiem od dnia 25 marca 2016 r. W celu uwzględnienia decyzji OIE, Komisja zmieniła wykaz państw według ich statusu BSE w załączniku do decyzji 2007/453/WE.
 
Jak podaje FAMMU/FAPA, aktualnie status krajów „kontrolowanego ryzyka” zagrożenia BSE posiada osiem krajów UE, czyli Niemcy, Grecja, Wielka Brytania, Litwa, Polska, Francja, Hiszpania oraz Irlandia. Pozostałe kraje Unii posiadają status „niskiego ryzyka” zagrożenia BSE.


Tagi:
źródło: