| Autor: redakcja1

UE: Wzrósł handel mięsem i żywcem wołowym (I-II 2016)

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w okresie styczeń-luty 2016 r. kraje Wspólnoty zaimportowały w ekwiwalencie mięsa w sumie 48,9 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, a więc o 4,3% więcej niż rok wcześniej - podaje FAMMU/FAPA.

UE: Wzrósł handel mięsem i żywcem wołowym (I-II 2016)

Import wołowiny do UE

Najwięcej tego gatunku mięsa sprowadzono tradycyjnie z Brazylii - 22,2 tys. ton, Urugwaju - 7,7 tys. ton oraz z Argentyny - 5,7 tys. ton. Udział tych trzech krajów w przywozie łącznie do Unii ukształtował się w granicy 72,7%.
 
W analizowanym czasie zakupiono również 4,4 tys. ton wołowiny z Australii, 3,5 tys. ton ze Stanów Zjednoczonych oraz 1,4 tys. ton z Nowej Zelandii. Import tego gatunku mięsa ze Szwajcarii wyniósł 990 ton, a z Namibii i Botswany ukształtował się odpowiednio w granicy 889 ton oraz 844 tony. W omawianym okresie Unia sprowadziła też 824 tony mięsa wołowego z Paragwaju.

Eksport wołowiny z UE

W okresie styczeń-luty 2016 r. kraje Wspólnoty wyeksportowały w sumie 94,8 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego w ekwiwalencie mięsa, a zatem to wzrost o 14,4%.

Dostawy do Turcji, Wybrzeża Kości Słoniowej, Norwegii oraz Libii zwiększyły się odpowiednio o 112,7% do 8 tys. ton, o 5,9% do 6 tys. ton, o 7,7% do 3,7 tys. ton oraz o 52,1% do 2,9 tys. ton. Więcej tych towarów trafiło z Unii także do Algierii o 9,9% do 2,9 tys. ton, Filipiny o 32,9% do 2,3 tys. ton oraz do Chin o 49,5% do 1,9 tys. ton.

Zmalał za to unijny eksport do Hongkongu o 17,7% do 8,1 tys. ton, Libanu o 16,3% do 7,1 tys. ton, Ghany o 12% do 4,8 tys. ton, Bośni i Hercegowiny o 16,7% do 4 tys. ton oraz do Szwajcarii o 7,7% do 4 tys. ton.

W pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. Unia pozostawała eksporterem netto w całkowitym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami. Biorąc jednak pod uwagę ujemny bilans wynoszący -14,4 tys. ton w handlu mięsem wołowym, tj. świeże, chłodzone, mrożone oraz konserwowane należy stwierdzić, że Unia była w tym czasie importerem netto tego gatunku mięsa.


Tagi:
źródło: