| Autor: redakcja1

W pierwszym półroczu 2016 r. UE była importerem netto wołowiny

Według danych Komisji Europejskiej, w I połowie 2016 r. kraje Wspólnoty sprowadziły w ekwiwalencie mięsa blisko 169 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, tj. o 3,3% więcej niż rok wcześniej.

W pierwszym półroczu 2016 r. UE była importerem netto wołowiny

Handel mięsem wołowym

Jak podaje FAMMU/FAPA, najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano tradycyjnie z Brazylii - 74,2 tys. ton, Urugwaju - 25,1 tys. ton oraz z Argentyny - 22,7 tys. ton. Udział tych trzech krajów w przywozie łącznie do Unii ukształtował się w granicy 72,1%.
 
W analizowanym okresie sprowadzono również 15,6 tys. ton wołowiny z Australii, 9,5 tys. ton ze Stanów Zjednoczonych oraz 5,8 tys. ton z Nowej Zelandii. Import tego gatunku mięsa z Botswany wyniósł 4,6 tys. ton, a z Namibii i Paragwaju - odpowiednio 4,2 tys. ton oraz 3,3 tys. ton. W omawianym okresie Unia zakupiła też 2,7 tys. ton mięsa wołowego ze Szwajcarii.
 
W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. kraje Wspólnoty wyeksportowały łącznie ponad 329,9 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego w ekwiwalencie mięsa, czyli o 18,9% więcej niż przed rokiem. Dostawy do Turcji, Wybrzeża Kości Słoniowej, Libii oraz Algierii zwiększyły się odpowiednio o 71,8% do 32,2 tys. ton, o 12,6% do 18,4 tys. ton, o 78,9% do ponad 15 tys. ton oraz o 19% do 12 tys. ton. Więcej tych towarów trafiło z Unii również na Filipiny o 39,6% do 8,4 tys. ton oraz do Angoli o 18,9% do 4,8 tys. ton.
 
Zmalał za to unijny eksport do Hongkongu o 5% do 24,5 tys. ton, Libanu o 8,5% do 23,6 tys. ton, Ghany o 9,6% do 17,1 tys. ton, Bośni i Hercegowiny o 3,5% do 16,1 tys. ton, Szwajcarii o 3,1% do 13,3 tys. ton oraz Norwegii o 1,5% do 11,9 tys. ton.
 
W pierwszym półroczu 2016 r. Unia pozostawała eksporterem netto w całkowitym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami. Biorąc jednak pod uwagę ujemny bilans wynoszący - 47,1 tys. ton w handlu mięsem wołowym, tj. świeże, chłodzone, mrożone oraz konserwowane należy stwierdzić, iż Unia była w tym czasie importerem netto tego gatunku mięsa.


Tagi:
źródło: