| Autor: redakcja1

Handel produktami mlecznymi

W okresie ośmiu miesięcy 2022 r. wpływy branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych utrzymywały się na poziomie sporo wyższym niż przed rokiem.

Handel produktami mlecznymi
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–sierpień 2022 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,5 mld EUR i była wyższa o 41% niż w analogicznym okresie 2021 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 1,1 mld EUR, czyli więcej o 34% niż w okresie styczeń–sierpień 2021 r.

Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami mlecznymi w okresie ośmiu miesięcy 2022 r. ukształtowało się w granicy 1,4 mld EUR, tj. wyższej o 48% niż w porównywalnym okresie 2021 r. Dostawa produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 72% wpływów otrzymanych z wysyłki, a więc więcej o 58% do 1,8 mld EUR.

Głównymi importerami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 21% wartości i 525 mln EUR, Niderlandy z 7% i 171 mln EUR, Czechy z 6% i 155 mln EUR oraz Włochy z 6% i 139 mln EUR.

Udział krajów pozaunijnych stanowił 28% w wywozie produktów mlecznych z Polski. Przychody otrzymane z wysyłki wyniosły 0,7 mld EUR i były większe o 11% niż w okresie styczeń–sierpień 2021 r. Największy udział w polskim eksporcie spośród krajów pozaunijnych miały Algieria z 4,5% i Wielka Brytania z 3,8% – odpowiednio 113 mln EUR i 95 mln EUR, Chiny oraz Ukraina - po 3% i odpowiednio 76 mln EUR i 73 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% i 44 mln EUR.


Tagi:
źródło: