| Autor: redakcja1

Konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny sprzyja zwyżce eksportu

Zwiększający się popyt na wołowinę, przede wszystkim ze strony krajów azjatyckich oraz Turcji, spowodował, że w czasie styczeń–kwiecień 2016 r. unijny eksport tego mięsa był o 12% wyższy niż w tym samym okresie 2015 r. i wyniósł 204 tys. ton – podaje Agencja Rynku Rolnego.

Konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny sprzyja zwyżce eksportu

Eksport wołowiny z UE

Najwięcej produktów wołowych i cielęcych z UE dostarczono do Turcji - 9% unijnego eksportu i o 81% więcej niż przed rokiem. Wyższa niż przed rokiem była wysyłka wołowiny też do mniejszych odbiorców, czyli do Libii, na Filipiny i do Rosji. Istotnymi kierunkami wywozu pozostał Hongkong - 8% udziału, Liban - 7% i Izrael - 6%.
 
W tym okresie import wołowiny do UE wyniósł 109 tys. ton i był o 3% niższy niż przed rokiem. Wołowinę przywożono przede wszystkim od największych globalnych dostawców jak Brazylia, Urugwaj, Argentyna i Australia.

Eksport wołowiny z Polski

Konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym sprzyja zwyżce eksportu z Polski. W czasie pierwszych pięciu miesięcy 2016 r. z kraju wysłano 173 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, a więc o 2% więcej niż w tym samym okresie 2015 r.
 
Czołowymi odbiorcami wołowiny z Polski są kraje UE, w tym głównie Włochy, Niemcy i Holandia, a spośród krajów nienależących do UE – Bośnia i Hercegowina, Izrael oraz Uzbekistan. Szacowana obniżka produkcji wołowiny w drugim półroczu 2016 r. może przyczynić się do ograniczenia także jej eksportu. W wyniku czego w całym 2016 r. wielkość wywozu wołowiny może być podobna do otrzymanej w 2015 r. i wynieść 435 tys. ton.

Import wołowiny do Polski

Przywóz wołowiny i cielęciny do Polski jest nieznaczny. W okresie styczeń–maj br. wyniósł 18 tys. ton, czyli o 2% więcej niż przed rokiem. Zwyżka importu był wynikiem większego przywozu mięsa o 1,3 tys. ton. Zmalał z kolei zakup żywca o 6 tys. szt., w tym cieląt o 4,7 tys. szt. Szacuje się, że przywóz asortymentu wołowego i cielęcego może zwiększyć się z 43 tys. ton w 2015 r. do 47 tys. ton w 2016 r.


Tagi:
źródło: