| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny mięsem

W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2022 r. całkowite przychody otrzymane z eksportu produktów wieprzowych, wołowych i drobiowych, tj. mięsa, przetworów mięsnych i żywca zwiększyły się o 25% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. i wyniosły 5,1 mld zł.

Handel zagraniczny mięsem
Było to spowodowane sporą zwyżką cen transakcyjnych produktów mięsnych na początku 2022 r. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Od stycznia do końca lutego 2022 r. z Polski wysłali 283 tys. ton żywca, mięsa i przetworów drobiowych za 2,7 mld zł. Było to odpowiednio o 2% mniej i o 33% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie do kraju przywieziono 31 tys. ton drobiu, czyli o 54% więcej niż rok wcześniej. Przychody uzyskane z wywozu były o 51% większe i osiągnęły 281 mln zł.

W omawianym okresie wysłano 69 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, czyli więcej o 2% niż przed rokiem. Przychody z eksportu asortymentu wołowego i cielęcego wyniosły 1,4 mld zł i były o 35% większe. W tym czasie do kraju sprowadzono 9 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, tj. o 10% więcej za 173 mln zł, co daje wzrost o 41%.

Mniejszy o 12% był wolumen eksportu żywca, mięsa i przetworów wieprzowych, który wyniósł 98 tys. ton. Przychody uzyskane z eksportu tego asortymentu wzrosły o 1,5% do 1,1 mld zł. Jednocześnie do Polski sprowadzono 160 tys. ton produktów wieprzowych za 1,1 mld zł, odpowiednio więcej o 7% i 1% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: