| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny produktami wołowymi i cielęcymi

W okresie pięciu miesięcy 2021 r. za granicę sprzedano 190 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz względem 191 tys. ton przed rokiem.

Handel zagraniczny produktami wołowymi i cielęcymi
Przychody z wysyłki zwiększyły się o 5% do 638 mln EUR - 2,9 mld zł. Import asortymentu wołowego i cielęcego wyniósł 19 tys. ton i był mniejszy o 1,5% niż przed rokiem. Na jego zakup wydatkowano 66 mln EUR - 300 mln zł, tj. więcej o 6% niż w okresie styczeń–maj 2020 r. Znaczący udział - 84% w wywozie asortymentu wołowego miały kraje UE, do których w sumie dostarczono 161 tys. ton w ekwiwalencie tusz, czyli mniej o 2% niż przed rokiem. Zwiększeniu o 10% do 30 tys. ton uległ wywóz produktów wołowych i cielęcych do krajów pozaunijnych.
 
Przedmiotem wywozu było przede wszystkim mięso wołowe - 90% udziału, którego wywieziono 149 tys. ton w wadze produktu, a więc mniej o 1% niż w tym samym okresie 2020 r. Odbiorcami mięsa wołowego były głównie kraje UE-27 z 86% udziału w wolumenie, m.in.: Włochy z 20% udziału i 30 tys. ton, Niemcy z 18% i 27 tys. ton, Niderlandy z 10% i 14 tys. ton, a spoza UE – Wielka Brytania z 5% i 7 tys. ton, Izrael z 3% i 4 tys. ton, Japonia z 2% i 3 tys. ton.


Tagi:
źródło: