| Autor: redakcja11

Hiszpania, Niemcy i Litwa z niskim ryzykiem zagrożenia BSE

Światowa Organizacja ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) uznała Hiszpanię, Niemcy oraz Litwę za kraje „niskiego ryzyka zagrożenia” tzw. chorobą szalonych krów BSE - podaje FAMMU/FAPA.

Hiszpania, Niemcy i Litwa z niskim ryzykiem zagrożenia BSE

Podobny status uzyskały również Meksyk, Kostaryka oraz Namibia. Zgodnie z Kodeksem zdrowia zwierząt lądowych OIE, jednym z warunków otrzymania i utrzymania statusu „niskiego ryzyka zagrożenia” występowania BSE danego państwa polega na tym, że jeżeli odnotowano rodzimy przypadek klasycznego BSE w danym kraju, wtedy każdy rodzimy przypadek klasycznego zakażenia BSE musi dotyczyć zwierzęcia mającego więcej niż 11 lat.

Grecja, Wielka Brytania, Polska, Francja oraz Irlandia posiadają status krajów „kontrolowanego ryzyka zagrożenia” BSE. Pozostałe 23 kraje Unii posiadają status „niskiego ryzyka zagrożenia” BSE. Oprócz tego OIE uznała Łotwę za kraj wolny od pomoru małych przeżuwaczy, z kolei Niemcy, Polskę Włochy, Danię oraz Czechy za kraje wolne od klasycznego pomoru świń. Ponadto za wolne od tego wirusa uznano także Nową Zelandię, Nową Kaledonię oraz Brazylię.

Część Rosji została uznana za wolną od pryszczycy bez szczepień, natomiast Kazachstanowi oraz Filipinom przyznano statut wolnych od klasycznego pomoru koni. OIE uznała Nową Kaledonię, Meksyk, Suazi oraz część Namibii za wolne od zarazy płucnej bydła. Tagi:
źródło: