| Autor: redakcja1

Klasyfikacja tusz wołowych w systemie EUROP w 2022 r.

System klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych według klas EUROP zapewnia rzetelną ocenę jakości tusz i właściwe ustalanie cen w notowaniach na terenie UE oraz wpływa na zwiększenie przejrzystości rynku w zakresie handlu tuszami wołowymi.

Klasyfikacja tusz wołowych w systemie EUROP w 2022 r.
Inspekcja JHARS prowadzi nadzór nad klasyfikacją tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP. Jej zadania w tym zakresie obejmują m.in. sprawdzenie: poprawności klasyfikacji oraz znakowania tusz, prawidłowości dokumentowania czynności ustalania klas jakości, zgodności dokumentacji wystawionej dostawcom żywca rzeźnego z dokumentacją zakładową (w zakresie kategorii, klasy jakości oraz masy tusz), posiadania uprawnień przez osoby dokonujące klasyfikacji.

Nadzorowane ubojnie

Obowiązek stosowania klasyfikacji tusz wołowych w Polsce dotyczy wszystkich rzeźni, które w ostatnim roku ubiły powyżej 3900 szt. bydła (tj. powyżej 75 szt. tygodniowo średnio w roku).

W 2022 r. nadzorem Inspekcji JHARS objęto 68 ubojni bydła (35,1% ubojni działających na terenie kraju).

Kontrole

W 2022 r. przeprowadzono 545 wizyt kontrolnych w zakładach ubojowych, w trakcie których sprawdzono poprawność klasyfikacji przeprowadzonej przez 116 rzeczoznawców (69,9% uprawnionych do klasyfikacji) na podstawie 20,7 tys. szt. tusz wołowych.

Ustalenia z kontroli:
  • Klasyfikację tusz wołowych podjęto we wszystkich zakładach.
  • Liczba tusz prawidłowo sklasyfikowanych przez rzeczoznawców pod względem uformowania wynosiła 16,5 tys. szt. (79,7%), a pod względem otłuszczenia 15,8 tys. szt. (76,3%).
  • Nieprawidłowa ocena uformowania dotyczyła 4,2 tys. szt. tusz (w tym zawyżona - 14,0%, a zaniżona - 6,3%). 
  • Nieprawidłowa ocena otłuszczenia dotyczyła 4,9 tys. szt. tusz (w tym zawyżona - 8,7%, a zaniżona - 15,0%).
  • Nieprawidłowa obróbka lub prezentacja dotyczyła 0,3 tys. szt. tusz (1,5%).
  • Nieprawidłowe znakowanie klasą jakości handlowej dotyczyło 0,4 tys. szt. tusz (1,9%).
  • Dokumentowanie czynności ustalania klas jakości tusz wołowych było prawidłowe we wszystkich kontrolowanych zakładach.
  • Informacje przekazywane dostawcom były zgodne z dokumentacją zakładową we wszystkich kontrolowanych zakładach.


Tagi:
źródło: