| Autor: redakcja1

Kontrola klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP w 2021 roku

System klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych wg klas EUROP zapewnia rzetelną ocenę jakości tusz i właściwe ustalanie cen w notowaniach na terenie UE oraz wpływa na zwiększenie przejrzystości rynku w zakresie handlu tuszami wołowymi.

Kontrola klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP w 2021 roku
Nadzorowane ubojnie

Obowiązek stosowania klasyfikacji tusz wołowych w Polsce dotyczy wszystkich rzeźni, które w ostatnim roku ubiły powyżej 3.900 szt. bydła, tj. powyżej 75 szt. tygodniowo średnio w roku.

W 2021 r. nadzorem objęto 69 ubojni bydła. Zakłady ubojowe objęte w 2021 r. nadzorem IJHARS stanowiły 33,3% ogółu ubojni działających na terenie kraju, których było 207.

Uboje bydła

Ubój bydła w 2021 r. wyniósł 1,83 mln. szt., w tym 1,72 mln. szt. w zakładach objętych nadzorem IJHARS, co stanowiło 94,0% całkowitego uboju dokonanego na terenie kraju. Klasy jakości handlowej nadano 1,69 mln. szt. tusz wołowych, tj. 98,3% wszystkich tusz uzyskanych z uboju bydła w zakładach nadzorowanych.

Kontrole

W 2021 r. przeprowadzono 550 wizyt kontrolnych w zakładach ubojowych. W trakcie wizyt kontrolnych sprawdzono poprawność klasyfikacji przeprowadzonej przez 108 rzeczoznawców (tj. 68,4% wszystkich uprawnionych do klasyfikacji tusz wołowych). Według stanu na 31  grudnia 2021 r. w rejestrach prowadzonych przez IJHARS wpisanych było 158  rzeczoznawców ds. klasyfikacji tusz wołowych, przy czym klasyfikacja czynnie przeprowadzana jest przez 139 osób, tj. 88,0% wszystkich uprawnionych.

Liczba kontrolowanych tusz wołowych w 2021 r. wynosiła ogółem 20,3 tys. szt. Średnia liczba tusz poddanych kontroli podczas jednej wizyty kontrolnej wynosiła 36,8 szt.

Wyniki kontroli

W wyniku kontroli ustalono:
  • klasyfikację tusz wołowych podjęto we wszystkich zakładach,
  • liczba tusz prawidłowo sklasyfikowanych przez rzeczoznawców pod względem uformowania wynosiła: 16,0 tys. szt. (tj. 78,8% skontrolowanych), a pod względem otłuszczenia 15,2 tys. szt. (74,8%),
  • nieprawidłowa ocena uformowania dotyczyła 4,3 tys. szt. tusz, w tym ocena zawyżona – 2,7 tys. szt. tusz (tj. 1,3,3% kontrolowanych) a ocena zaniżona – 1,6 tys. szt. (tj. 7,9%),
  • nieprawidłowa ocena otłuszczenia dotyczyła 5,1 tys. szt. tusz, w tym: ocena zawyżona – 2,0 tys. szt. tusz (tj. 9,9% kontrolowanych), a ocena zaniżona – 3,1 tys. szt. tusz (tj. 15,3%),
  • nieprawidłowa obróbka lub prezentacja dotyczyła 0,3 tys. szt. tusz, tj. 1,5%  kontrolowanych,
  • nieprawidłowe znakowanie klasą jakości handlowej dotyczyło 0,2 tys. szt. tusz, tj. 1,0% kontrolowanych,
  • dokumentowanie czynności ustalania klas jakości tusz wołowych było prawidłowe
    we wszystkich kontrolowanych zakładach, 
  • informacje przekazywane dostawcom były zgodne z dokumentacją zakładową we wszystkich kontrolowanych zakładach.


Tagi:
źródło: