| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (10.02.2016)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 3-10.02.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny młodego bydła opasowego.

Ceny bydła na targowiskach (10.02.2016)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
10.02.2017
3.02.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,14
12,17
-0,2
Szacunkowa podaż w szt.
117
117
0,0
Szacunkowa sprzedaż w szt.
97
98
-1,0
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,92
6,90
0,3
Szacunkowa podaż w szt.
209
207
1,0
Szacunkowa sprzedaż w szt.
154
161
-4,3
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,43
4,43
0,0
Szacunkowa podaż w szt.
355
375
-5,3
Szacunkowa sprzedaż w szt.
305
311
-1,9

Ceny bydła na targowiskach
 
W okresie od 3 do 10 lutego 2017 r. na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce odnotowano wzrost średniej ceny młodego bydła opasowego. Przed tygodniem można było otrzymać za kilogram 6,90 zł, w dniu 10 lutego br. cena ta zwyżkowała o 0,3% i wyniosła 6,92 zł/kg. Przez tydzień wzrostowi uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 1% do 209 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to zniżka o 4,3% do 154 szt.
 
Jak wskazują dane z resortu rolnictwa, na przestrzeni omawianego tygodnia niezmienne pozostały notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,43 zł/kg. Z kolei zasoby liczone w szt. zmniejszyły się o 5,3%, czyli o 20 szt. W przypadku handlu zaobserwowano spadki o 1,9%, a więc o 6 szt.
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zmniejszyły się o 0,2% do 12,14 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,17 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano stabilizację wynoszącą 117 szt. Jednocześnie w analizowanym czasie zmniejszyła się sprzedaż cieląt o 1 szt. z 98 szt. do 97 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 1%.


Tagi:
źródło: