| Autor: redakcja1

Krajowe ceny bydła na targowiskach (20.01.2016)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 13-20.01.2017 r., krajowe w transakcjach targowiskowych spadły ceny krów wybrakowanych oraz młodego bydła opasowego. Wzrosły za to ceny cieląt.

Krajowe ceny bydła na targowiskach (20.01.2016)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji

Tydzień

Zmiana

20.01.2017

13.01.2017

Tygodniowa w %

Cielęta 60 – 100 kg

Cena w zł/kg

11,64

11,25

3,5

Szacunkowa podaż w szt.

142

96

47,9

Szacunkowa sprzedaż w szt.

121

84

44,0

Młode bydło opasowe

Cena w zł/kg

6,59

6,95

-5,2

Szacunkowa podaż w szt.

274

212

29,2

Szacunkowa sprzedaż w szt.

244

197

23,9

Krowy wybrakowane

Cena w zł/kg

4,08

4,35

-6,2

Szacunkowa podaż w szt.

382

285

34,0

Szacunkowa sprzedaż w szt.

282

210

34,3


Ceny bydła na targowiskach

 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwiększyły się o 3,5% do 11,64 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 11,25 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano wzrost z 96 szt. do 142 szt., co w skali tygodnia oznacza zwyżkę o 47,9%. Jednocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 37 szt. z 84 szt. do 121 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 44%.

 

W okresie od 13 do 20 stycznia 2017 r. na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce odnotowano spadek średniej ceny młodego bydła opasowego. Przed tygodniem można było otrzymać za kilogram 6,95 zł, w dniu 20 stycznia br. cena ta zniżkowała o 5,2% i wyniosła 6,59 zł/kg. Przez tydzień wzrostowi uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 29,2% do 274 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to zwyżka o 23,9% do 244 szt.

 

Jak wskazują dane z resortu rolnictwa, na przestrzeni omawianego tygodnia spadły notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,08 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to aż 6,2% zniżka. Z kolei zasoby liczone w szt. zwiększyły się o 34%, czyli o 97 szt. W przypadku handlu także zaobserwowano wzrosty o 34,3%, a więc o 72 szt.Tagi:
źródło: