| Autor: redakcja1

Krajowe ceny bydła na targowiskach (27.01.2016)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 20-27.01.2017 r., krajowe w transakcjach targowiskowych spadły ceny krów wybrakowanych, młodego bydła opasowego oraz cieląt.

Krajowe ceny bydła na targowiskach (27.01.2016)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
27.01.2017
20.01.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
12,08
11,64
3,8
Szacunkowa podaż w szt.
100
142
-29,6
Szacunkowa sprzedaż w szt.
85
121
-29,8
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,92
6,59
5,0
Szacunkowa podaż w szt.
189
274
-31,0
Szacunkowa sprzedaż w szt.
150
244
-38,5
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,43
4,08
8,6
Szacunkowa podaż w szt.
370
382
-3,1
Szacunkowa sprzedaż w szt.
296
282
5,0

Ceny bydła na targowiskach
 
Jak wskazują dane z resortu rolnictwa, na przestrzeni omawianego tygodnia wzrosły notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,43 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to aż 8,6% zwyżka. Z kolei zasoby liczone w szt. zmniejszyły się o 3,1%, czyli o 12 szt. W przypadku handlu zaobserwowano wzrosty o 5%, a więc o 14 szt.
 
W okresie od 20 do 27 stycznia 2017 r. na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce odnotowano wzrost średniej ceny młodego bydła opasowego. Przed tygodniem można było otrzymać za kilogram 6,59 zł, w dniu 27 stycznia br. cena ta zwyżkowała o 5% i wyniosła 6,92 zł/kg. Przez tydzień spadkowi uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 31% do 189 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to zniżka o 38,5% do 150 szt.
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zwiększyły się o 3,8% do 12,08 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 11,64 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano spadek z 142 szt. do 100 szt., co w skali tygodnia oznacza zniżkę o 29,6%. Jednocześnie w analizowanym czasie zmniejszyła się sprzedaż cieląt o 36 szt. z 121 szt. do 85 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 29,8%.


Tagi:
źródło: