| Autor: redakcja1

Krajowe ceny bydła na targowiskach (30.10-6.11.2016 r)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 30.10-6.11.2016 r., krajowe ceny bydła opasowego i krów wybrakowanych w transakcjach targowiskowych nieznacznie wzrosły w ujęciu tygodniowym.

Krajowe ceny bydła na targowiskach (30.10-6.11.2016 r)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
6.11.2016
30.10.2016
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
11,35
11,58
-2,0
Szacunkowa podaż w szt.
190
248
-30,5
Szacunkowa sprzedaż w szt.
147
196
-33,3
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,77
6,76
0,1
Szacunkowa podaż w szt.
286
323
-12,9
Szacunkowa sprzedaż w szt.
244
292
-19,7
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,11
4,00
2,7
Szacunkowa podaż w szt.
435
465
-6,9
Szacunkowa sprzedaż w szt.
362
397
-9,7

Ceny bydła na targowiskach

Jak wskazują dane z resortu rolnictwa, na przestrzeni omawianego tygodnia wzrosły notowania krów wybrakowanych, sięgając 4,11 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to aż 2,7% zwyżka. Z kolei zasoby liczone w szt. zmniejszyły się o 6,9%, czyli o 30 szt. W przypadku handlu także zaobserwowano spadki o 9,7%, a więc o 35 szt.
 
W okresie od 30 października do 6 listopada br. na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce odnotowano wzrost średniej ceny młodego bydła opasowego. Przed tygodniem można było otrzymać za kilogram 6,76 zł, w dniu 6 listopada br. cena ta zwyżkowała o 0,1% i wyniosła 6,77 zł/kg. Przez tydzień spadkowi uległa za to podaż i sprzedaż omawianego rodzaju odpowiednio o 12,9% i 19,7%. Natomiast w ujęciu wolumenowym jest to redukcja o 37 szt. i 48 szt.
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zmniejszyły się o 2% do 11,35 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 11,58 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano spadek z 248 szt. do 190 szt., co w skali tygodnia oznacza zniżkę aż o 30,5%. Jednocześnie w analizowanym czasie obniżyła się sprzedaż cieląt o 49 szt. z 196 szt. do 147 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 33,3%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!