| Autor: redakcja1

Krajowe pogłowie bydła

W Polsce w czerwcu 2023 r. pogłowie bydła wyniosło 6 354 tys. szt., tj. mniej o 1,4% niż w czerwcu 2022 r.

Krajowe pogłowie bydła
Najbardziej zmniejszyła się liczebność cieląt – o 3,2% do 1 855 tys. szt. oraz bydła w wieku 2 lat i więcej – o 0,9% do 2 828 tys. szt., natomiast pogłowie bydła młodego w wieku 1–2 lat zmniejszyło się o 0,2% do 1 670 tys. szt.

Spadek krajowego pogłowia bydła znalazł odzwierciedlenie m.in. w redukcji wielkości ubojów. W okresie styczeń–sierpień 2023 r. w Polsce uboje przemysłowe bydła, ale bez cieląt wyniosły 674 tys. ton w wadze żywej i były niższe o 6% niż przed rokiem.


 


Tagi:
źródło: