| Autor: redakcja1

Kanada pozostaje importerem netto produktów mleczarskich

Według danych Canadian Dairy Information Center w 2016 r. produkcja mleka w Kanadzie wzrosła o 3,6% do 8,47 mld l, a w porównaniu z 2014 r. zwiększyła się o 8,2%. Według raportu USDA z listopada ub.r., w 2017 r. produkcja mleka w Kanadzie ma zwiększyć się o kolejne 3,8%.

Kanada pozostaje importerem netto produktów mleczarskich

Rynek mleka w Kanadzie

Należy pamiętać, że wielkość produkcji mleka w Kanadzie jest regulowana kwotowym system zarządzania podażą a wielkość produkcji ustalana jest w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony rynku.
 
Warto dodać, że pogłowie krów mlecznych w Kanadzie w 2016 r. wyniosło średnio 958 tys. sztuk, co oznacza, że w produkcja mleka w przeliczeniu na jedną sztukę wyniosła 8,8 tys. litrów rocznie.
 
Mimo dynamicznego, w dwóch ostatnich latach, wzrostu produkcji mleka w Kanadzie, kraj ten pozostaje importerem netto produktów mleczarskich a ujemne saldo wymiany handlowe pogłębia się. Według danych zawartych w raporcie FAO Food Outlook, wolumen importu produktów mleczarskich do Kanady w ekwiwalencie mleka odpowiadał ok. 7% jego rocznej produkcji mleka w tym kraju. Podobnie jak w przypadku produkcji, import produktów podlega regulacjom (za pomocą ceł).
 
Według danych Agricultural Industry Market Information System (AIMIS) w 2016 r. na rynek kanadyjski trafiły produkty mleczarskie o łącznej wartości 970,6 mln CAD (tj. 732,7 mln EUR) podczas gdy ich eksport wyniósł 235,4 mln CAD. Mimo, że względem 2015 r. eksport wzrósł o 11,6%, a import zwiększył się o 7,9% to ujemne saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi pogłębiło się o 6,7% do 735 mln CAD.
 
Produkty te sprowadzane były przede wszystkim z pozostałych krajów Ameryki Północnej (58% ogólnej wartości importu w 2016 r.). Import z Unii Europejskiej stanowił blisko 1/4 całkowitej wartości importu produktów mleczarskich.
 
Największy udział w strukturze importu produktów mleczarskich do Kanady miały sery, których wartość stanowiła 1/3 całkowitej przywozu produktów mleczarskich do Kanady. Drugie w kolejności było masło. W 2016 r. Kanada zakupiła 25,9 tys. t masła i pozostałych tłuszczów, tj. o 65% więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym dynamika importu tych produktów była jeszcze wyższa - wyniosła 82%, co oznacza import na poziomie 131,6 mln CAD, co stanowiło 13,6% ogólnej wartości importu produktów mleczarskich. Istotną pozycję stanowiła także serwatka, której udział wartości importu wyniósł 9%.
 
Jak zauważa Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas, wartość kanadyjskiego importu produktów mleczarskich w 2016 r. była mniejsza niż wartość importu tych produktów do Polski, która w 2016 r. wyniosła 796 mln EUR. Dodatkowo, wartość polskiego eksportu produktów mleczarskich była ponad ośmiokrotnie większa niż eksportu kanadyjskiego.
 
Należy przypomnieć, że pod koniec listopada 2016 r. rząd kanadyjski przeznaczył łącznie 350 mln CAD na wsparcie inwestycyjne sektora mleczarskiego - 250 dla gospodarstw i 100 mln CAD dla przetwórców - którego zamiarem jest unowocześnienie i podniesienie wydajności sektora oraz dostosować się do wpływu CETA. Inwestycje te oznaczają, że w kolejnych latach należy oczekiwać dalszego wzrostu produkcji mleka w tym kraju.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!