| Autor: mikolaj

Nowe wymagania dotyczące skali klasyfikacji tusz bydła

Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosuje się rozporządzenie 1308/2013, w którym określono nowe wymagania dotyczące skali klasyfikacji tusz bydła w UE, w porównaniu z obowiązującymi dotychczas wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu 1234/2007.

Nowe wymagania dotyczące skali klasyfikacji tusz bydła
Od dnia 1 stycznia 2014 r. klasyfikacji w systemie EUROP podlegają następujące kategorie tusz wołowych:

– Z: tusze zwierząt w wieku od 8 miesięcy do poniżej 12 miesięcy;

– A: tusze niekastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy do poniżej 24 miesięcy;

– B: tusze niekastrowanych samców w wieku od 24 miesięcy;

– C: tusze kastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy;

– D: tusze samic, które się cieliły;

– E: tusze innych samic w wieku od 12 miesięcy.

W dniu 19 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 148/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/2008 w odniesieniu do kategorii i klasy do celów rejestrowania cen rynkowych w sektorze wołowiny oraz w odniesieniu do cen rynkowych tusz wieprzowych.

W/w zmiana dotyczy, m. in. klas uformowania i klas okrywy tłuszczowej podlegających rejestrowaniu cen rynkowych na podstawie unijnej skali klasyfikacji tusz.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!