| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła

Populacja bydła w połowie 2021 roku wynosiła 6 400,9 tys. sztuk i była o 0,9%, czyli większa o 57,2 tys. szt. niż przed rokiem oraz o 1,9% niż w grudniu 2020 roku.

Pogłowie bydła
Pogłowie cieląt do 1 roku zwiększyło się o 3,5% w porównaniu z czerwcem 2020 r. W stosunku do grudnia 2020 r. wzrosło o 3,1% do poziomu 1 788,8 tys. szt. Cielęta stanowią 28% w strukturze pogłowia.

Pogłowie krów zostało ograniczone o 3,2% w porównaniu z czerwcem 2020 r., także w porównaniu do grudnia 2020 r. odnotowało obniżkę o 0,1% i wynosiło 2 388,5 tys. szt. W strukturze pogłowia krowy stanowią 37,3%.

Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata z o 3,3% w porównaniu ze stanem w minionym roku, a w porównaniu z grudniem 2020 r. populacja została zwiększona o 3,1% i wynosiła 1 856 tys. szt. Młode bydło stanowi 29% w strukturze pogłowia.


Tagi:
źródło: