krowy i strony powiązane

 • 2020-04-30

  Pogłowie bydła w Polsce

  Bydło i mleko

  Populacja bydła w grudniu 2019 roku wynosiła 6 260,9 tys. sztuk i była o 1,3% większa niż przed rokiem, ale o 1,5% mniejsza niż w czerwcu 2019 r.

 • 2020-02-04

  Wzrost pogłowia bydła

  Bydło i mleko

  W grudniu 2019 r. pogłowie bydła wynosiło 6 260,9 tys. sztuk i było o 1,3% większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2019 r.- niższe o 1,5%.

 • 2020-01-09

  Spadek skupu bydła

  Bydło i mleko

  W okresie styczeń-październik 2019 r. skupiono w Polsce 542,6 tys. t bydła, a więc to spadek o 5% w ujęciu roku, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 157 tys. t wołowiny, co daje spadek o 3,5%.

 • 2020-01-02

  Jakie rasy bydła mięsnego są najpopularniejsze w Polsce?

  Bydło i mleko

  Hodowla bydła mięsnego w naszym kraju, mimo, że Polska ma duży potencjał produkcji, w porównaniu z hodowlą bydła mlecznego, nie ma zbyt długiej historii.

 • 2019-11-22

  Spadek skupu mleka

  Bydło i mleko

  Na rynku krajowym trwa okres sezonowego obniżki skupu mleka.

 • 2019-11-12

  Krowy z Deszczna bez należytej opieki

  Przepisy i regulacje

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. otrzymał zawiadomienie o ponownym, swobodnym przemieszczaniu się bydła na terenie gminy Deszczno. Przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną urzędowa kontrola potwierdziła rozproszenie się, w okolicach miejscowości Borek (gmina Deszczno), pozostawionych bez opieki zwierząt.

 • 2019-10-29

  Spadek skupu bydła

  Bydło i mleko

  W miesiącach styczeń-sierpień 2019 r. skupiono w Polsce 461,9 tys. t bydła, czyli o 7,8% mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 145 tys. t wołowiny, co daje zwyżkę o 10,7%.

 • 2019-10-02

  Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.

  Dotacje i dopłaty

  30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r. Wynosi on 4,3782 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za 1 EUR).

 • 2019-09-17

  Pogłowie bydła w Polsce

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych, pogłowie bydła w czerwcu 2019 r. liczyło 6 296,7 tys. sztuk i było większe o 1,5% w odniesieniu do czerwca minionego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, cieląt i bydła dorosłego o 1,4%.

 • 2019-09-13

  Komunikat w sprawie stada tzw. wolnych krów z Deszczna

  Bydło i mleko

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie aktualnego stanu sprawy stada tzw. wolnych krów z Deszczna.

 • 2019-07-17

  Nowości w portalu IRZplus

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stale rozwija portal IRZplus. Właśnie wyposażyła go w kolejne funkcje przydatne rolnikom korzystającym z tego internetowego narzędzia.

 • 2019-07-09

  Wołowina tanieje w całej Unii

  Bydło i mleko

  Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w połowie czerwca ceny bydła były mniejsze o 11,4% w odniesieniu do poprzedniego roku. Największe różnice, podobnie jak w Unii, mają miejsce w przypadku byków o 15,7%. Potaniały również krowy o 10,6% i młode bydło o 12,7%, a w sporo mniejszym stopniu jałówki - o 3,4%.

 • 2019-07-03

  Dobrostan zwierząt - zgoda Komitetu Monitorującego

  Z kraju

  Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 pozytywnie zaopiniował propozycję zmian m.in. w zakresie nowego działania Dobrostan zwierząt, w ramach którego rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa.

 • 2019-05-31

  Wzrost dostaw mleka do skupu

  Bydło i mleko

  Na rynku krajowym w marcu, jak zwykle o tej porze roku, rozpoczyna się sezonowa zwyżka dostaw mleka do przemysłu mleczarskiego, co skutkuje obniżką cen.

 • 2019-05-28

  Co dalej ze stadem krów przebywających na terenie gminy Deszczno w woj. lubuskim

  Przepisy i regulacje

  Główny Lekarz Weterynarii informuje, że po dokonaniu gruntownej analizy uwarunkowań prawnych i epizootycznych dotyczących stada krów z gminy Deszczno, powiat gorzowski, doszedł do przekonania, że w sprawie nie występują merytoryczne przesłanki uzasadniające zwrócenie się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej w celu rozważenia zmiany podjętych dotychczas rozstrzygnięć.