cielęta i strony powiązane

 • 2020-06-01

  W kwietniu wzrosły ceny pasz dla bydła

  Pasze

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w kwietniu pasze dla bydła kosztowały więcej o 2,7% niż miesiąc wcześniej, czyli do 1578 zł/t.

 • 2020-04-30

  Pogłowie bydła w Polsce

  Bydło i mleko

  Populacja bydła w grudniu 2019 roku wynosiła 6 260,9 tys. sztuk i była o 1,3% większa niż przed rokiem, ale o 1,5% mniejsza niż w czerwcu 2019 r.

 • 2020-02-04

  Wzrost pogłowia bydła

  Bydło i mleko

  W grudniu 2019 r. pogłowie bydła wynosiło 6 260,9 tys. sztuk i było o 1,3% większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2019 r.- niższe o 1,5%.

 • 2019-09-17

  Pogłowie bydła w Polsce

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych, pogłowie bydła w czerwcu 2019 r. liczyło 6 296,7 tys. sztuk i było większe o 1,5% w odniesieniu do czerwca minionego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, cieląt i bydła dorosłego o 1,4%.

 • 2019-02-06

  Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2018 r.

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2018 r. liczyło 6 183,3 tys. sztuk i było większe o 2,4% w odniesieniu do grudnia minionego roku.

 • 2018-12-05

  Ubój bydła i handel produktami wołowymi

  Bydło i mleko

  Liczba ubitych sztuk bydła w okresie pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. zwiększyła się o 4,5% do 1316,4 tys. szt., na co złożył się wzrost ubojów byków o 6%, krów o 3,9%, jałówek o 3,4% oraz spadek ubojów cieląt o 6,9%.

 • 2018-10-30

  Wzrost pogłowia bydła

  Bydło i mleko

  W czerwcu 2018 r. pogłowie bydła ogółem w stosunku z czerwcem 2017 r. zwiększyło się o 0,9% do ponad 6,2 mln szt.

 • 2018-10-10

  Pogłowie bydła

  Bydło i mleko

  Populacja bydła w czerwcu 2018 roku wynosiła 6 201,4 tys. sztuk i była większa o 0,9% niż przed rokiem oraz o 2,7% niż w grudniu 2017 r.

 • 2018-09-18

  Wzrost pogłowia bydła

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. liczyło 6 201,4 tys. sztuk i było większe o 0,9% w odniesieniu do ubiegłego roku.

 • 2018-03-06

  Produkcja żywca wołowego w Polsce, w UE i na świecie

  Bydło i mleko

  W wyniku utrzymującego się wzrostu pogłowia młodego bydła i sprzyjających warunków chowu, produkcja żywca wołowego w Polsce w 2017 r. mogła wynieść 1 050 tys. ton - 543 tys. ton mpc., czyli o 8% więcej niż w roku 2016.

 • 2018-02-20

  Pogłowie bydła w grudniu 2017 r.

  Bydło i mleko

  Jak wynika ze wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w grudniu 2017 r. liczyło 6 035,5 tys. sztuk i było większe o 1,1% w odniesieniu do grudnia minionego roku. Wzrost liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9% oraz bydła dorosłego o 1,5%. Minimalny spadek pogłowia zaobserwowano w grupie cieląt o 0,3%.

 • 2018-02-01

  Ubój na użytek własny − będą nowe zasady

  Przepisy i regulacje

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad uproszczeniem zasad dotyczących uboju na użytek własny.

 • 2017-12-13

  Produkcja mięsa na użytek własny

  Przepisy i regulacje

  Wielu rolników preferuje do spożycia mięso pochodzące z własnego gospodarstwa. Szczególnie w okresie przedświątecznym nasila się ubój w gospodarstwach rolniczych.

 • 2017-12-08

  Pogłowie bydła oraz produkcja żywca wołowego w Polsce

  Bydło i mleko

  Krajowe pogłowie bydła ogółem w czerwcu 2017 r. liczyło 6 143 tys. sztuk, a więc więcej o 3,4% niż przed rokiem oraz o 3,1% niż dwa lata wcześniej.

 • 2017-09-26

  Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2017 r.

  Bydło i mleko

  Według wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w czerwcu 2017 r. liczyło 6 143,1 tys. sztuk i było wyższe o 3,4% w odniesieniu do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 8% i bydła dorosłego o 3,3%. Nieznaczne obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,4%.